sodium PCA

– sól sodowa kwasu piroglutaminowego, patrz również: NMF.